You are here
Home > การตลาด

แชร์ลูกโซ่

ธูรกิจขายตรง การขายแบบตรง ต่างจากแชร์ลูกโซ่อย่างไร มีสมาชิกที่สนใจ และ กำลังศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับ "ธุรกิจจอยแอนด์คอยน์" ที่ผมทำอยู่มีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ ขอตอบว่า ไม่เหมือนครับ === ลักษณะของธุรกิจ "จอยแอนด์คอยน์" 1.บริษัทเปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 17 ปี 2.สถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (ถูกต้องตามกฏหมาย) 3.มีสินค้าในระบบมากกว่า 30,000 รายการ 4.ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขายตรง ขายแบบตรง ขายผ่านแอพพลิเคชั่น 5.และเป็นธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อมีร้าน มีห้าง JC Shop JC Mall เป็นของตนเอง ตั้งอยู่ในที่ดินของบริษัทเอง ไม่ได้เช่า 6.เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องรักษายอด เพียงมีการรักษาสิทธิเท่านั้น 7.สมัครสมาชิกแบบตลอดชีพเพียง 450 บาท (ครั้งเดียว) 8.สมาชิกซื้อสินค้าราคถูก สะสมคะแนน เพื่อเป็นนักธุรกิจได้ 9.หรืออยากทำธุรกิจทันทีก็เพียงซื้อสินค้าครบ 3825 คะแนน 10.จ่ายค่าตอบแทนทุกวัน ธูรกิจนี้ยกเป็นมรดกให้ทายาทได้ ***รายละเอียดอื่นๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้***http://makkasan.com === สำหรับระบบที่ผมใช้ทำธุรกิจนี้ ผมใช้ "ระบบออนไลน์" 1.ไม่ได้เดินหน้าไปชักชวนใครถึงที่บ้าน ที่ทำงาน 2.ไม่ได้ตื๊อ ไม่ได้ง้อ ให้ใครเข้ามาร่วมธุรกิจ 3.คนที่เข้าร่วมธุรกิจ จะต้องศึกษาข้อมูล ซึ่งให้ศึกษาข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าศึกษาได้ 4.ระบบออนไลน์ที่ใช้ ผมไม่ได้เขียนเอง แต่เป็นระบบของ Elite ssc ที่เป็นระบบออนไลน์ที่สมบรูณที่สุดในปัจจุบัน และ ให้สมาชิกใช้งานได้ทุกคน (มูลค่าระบบนี้นับล้านบาท) 📷📷 https://bit.ly/2D6V72x === แชร์ลูกโซ่ มันเป็นระบบเงินต่อเงิน ไม่มีสินค้า หรือ มีก็น้อยมาก === จอยแอนด์คอยน์มีสินค้ามากกว่า 30,000 รายการ ทั้งที่เป็นของบริษัทเอง และ บริษัทร่วมค้า === ข้อมูลเบื้องต้น http://makkasan.com ต้องการมีรายได้เสริม ก่อน หรือ หลังเกษียณ เป็นงานสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่ทำง่ายถูกกฎหมาย https://aksboon.elite-ssc.com

ปลูกต้นกล้า…พัฒนาคนต้นแบบแห่ง J&C

เปิดภารกิจ “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” ปลูกต้นกล้า…พัฒนาคนต้นแบบแห่ง J&C เปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็น “คนไม่ธรรมดา” ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด “จอยแอนด์คอยน์ (J&C)” โชว์ความแกร่งด้านการพัฒนาคนที่มีประธานกรรม การบริหารอย่าง “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” สวมบทบาทต้นฉบับความสำเร็จ ภายใต้ความเป็น “The Master of Prototype” ในโครงการปลูกต้นกล้า…พัฒนาไปสู่คนต้นแบบสำหรับผู้นำสมาชิกธุรกิจ J&C ด้วยการคัดเลือกผู้นำ “ต้นกล้า” จำนวน 29 คน และ “ต้นกล้าสาขา” อีกจำนวน 150 คน เพื่อพัฒนาคนธรรมดาให้เป็น “คนต้นแบบ” ที่ไม่ธรรมดา รวมทั้งยังมุ่งให้เกิดการสร้างโมเดลธุรกิจและทำให้เกิดการลอกเลียนแบบความสำเร็จหรือที่เรียกว่า Copycat อย่างถูกต้อง ถูกทิศ ถูกทาง ถูกกลยุทธ์และนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จโดยง่าย “…การทำธุรกิจขายตรงยุคนี้ต้องใช้ความสามารถและความพยายาม ดังนั้นในแง่ของการสร้างคนพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกผู้นำนักธุรกิจหรือคนในองค์กรนอกจากต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานในแต่ละสายอาชีพที่เรียกว่า Hard Skill ให้ได้ดีแล้วยังต้องพัฒนาในด้าน Soft Skill ที่เป็นทักษะที่ใช้ได้กับทุกสายอาชีพ นั่นก็คือ ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาแนวคิด ซึ่งสามารถช่วยให้คนแต่ละคนมีศักยภาพในการพัฒนา Hard Skill ด้วยตัวเองได้อีกด้วย…” จากประโยคดังกล่าวข้างต้นที่ ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ได้กล่าวขึ้นมาก็เพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของ J&C ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคนพัฒนาคนให้มีคุณภาพเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ มีทักษะและความชำนาญมาโดยตลอดโดยเห็นได้จากการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สมาชิกนักธุรกิจได้มีความรอบรู้ทุกแง่มุมด้านการตลาด การบริหารองค์กรและการทำธุรกิจ   ขายตรงอย่างมืออาชีพภายใต้สูตรเฉพาะตัว Execution Matrix ซึ่ง ดร.สมชาย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดทั้งการคิดบวก การขจัดความคิดแง่ลบ การสร้างแรงบันดาลใจ, ด้านการสร้างเครือข่าย ขยายเครือข่ายและรักษาเครือข่าย, ด้านการเป็นผู้นำที่ดี, ด้านการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและด้านศีลธรรมจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เป็นต้น หรืออย่างล่าสุดกับการดำเนินโครงการ “ปลูกต้นกล้า…พัฒนาไปสู่คนต้นแบบ” ให้กับผู้นำสมาชิกธุรกิจ J&C เพื่อเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนไม่ธรรมดาโดยมี “ดร.สมชาย” เป็นเสมือน The Master of Prototype และเป็นผู้คัดเลือกผู้นำ “ต้นกล้า” จากความโดดเด่นในความสำเร็จที่ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน 29 คน จากนั้นผู้นำต้นกล้าทั้ง 29 คนนี้ก็จะทำการคัดเลือก “ต้นกล้าสาขา” ที่มีศักยภาพและสามารถสร้างองค์กร รักษาองค์กรและขยายองค์กร อีกจำนวน 150 คนในเบื้องต้นเพื่อพัฒนา “ต้นกล้าและต้นกล้าสาขา” ให้เป็น “คนต้นแบบ” ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่างชัดเจน

ลงทะเบียนฟรี

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อให้เราสามารถส่งข้อมูลกลับให้ท่านได้ครบถ้วน

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน เพื่อการส่งข้อมูลกลับให้ท่าน ลงทะเบียนเพื่อขอทดลองใช้ระบบ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีเงื่อนไข

ระบบออนไลน์อันดับ 1

Elite854 และ บริษัท จอยแอนด์คอยน์ Elite854 ระบบออนไลน์อันดับ 1 === มีเพื่อนๆ สอบถามมาบ่อยเลยครับ Elite854 เป็นระบบออนไลน์ หรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อนำไปใช้ทำธุรกิจแบบออนไลน์ อย่างสมบรูณ์แบบครับ ในระบบนั้นเหมาะกับผู้ที่ไม่ชำนาญเรื่องไอที แต่มีความจำเป็นต้องใช้การตลาดแบบออนไลน์....ซึ่งสามารถลงทะเบียน ฟรี เพื่อเข้าทดลองใช้ระบบ ฟรี === พาร์ทเนอ หรือ บริษัทที่ร่วมค้า เป็นบริษัทของไทย ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 17 ปี มีสินค้าในระบบมากกว่า 30,000 รายการ คือ บิษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด === เริ่มธุรกิจของคุณง่ายๆ เลยครับ 1.ลงทะเบียนเพื่อศึกษาระบบ Elite854 ฟรี 2.ทดลองใช้ระบบ ฟรี ------- 3.หากต้องการใช้ระบบนี้สร้างเป็นธุรกิจ สมัครสมาชิกครั้งแรก ครั้งเดียว ตลอดชีพเพียง 450 บาท(สี่ร้อยห้าสิบบาท) ก็สามารถใช้ระบบบางส่วนได้แล้ว === สมัครสมาชิกวันนี้รับทันที 1.สินค้าทดลองใช้มูลค่ามากกว่า 800 บาท 2.เว็บไซต์อัจฉริยะ Elite854 (จัดทำให้เป็นชื่อผู้สมัคร) 3.คู่มือธุรกิจ แคตล๊อก สินค้า 4.เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (จัดทำเป็นชื่อของสมาชิก) 5.ซื้อสินค้าราคาสมาชิก นำไปขายได้กำไร 20-45 เปอร์เซ็นต์ 6.หากลูกค้าซื้อผ่านเว็บของคุณ ได้ทั้งกำไร และ คะแนนสะสม 7.คะแนนสะสมครบ 3825 คะแนนรับสิทธิ์เป็นนักธุรกิจระดับ Gold รับรายได้ตามแผนการตลาดทุกช่องทาง === http://makkasan.com

J&C Online

โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับธุรกิจ จอยแอนด์คอยน์ที่ใครๆก็ทำได้

Top